You are here: Start Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? Informacje

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.5.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW GOLIK TRANSPORT z siedzibą w Grotniki, ul. Słoneczna 7A, 64-140 Włoszakowice w skład której wchodzą:
  • GOLIK TRANSPORT SP. Z O. O. SP. K., Grotniki, ul. Słoneczna 7A, 64-140 Włoszakowice,
  • GOLIK TRANSPORT SP. Z O. O., Grotniki, ul. Słoneczna 7A, 64-140 Włoszakowice,
  • USŁUGI TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE EWA GOLIK, SEBASTIAN GOLIK SP. J., Boszkowo-Letnisko, ul. Jasna 4, 64-140 Włoszakowice.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • świadczenia usług transportowo - spedycyjnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Kategoria danych osobowych to dane zwykłe takie jak: imię i nazwisko osoby, dane kontaktowe, dane adresowe, dane służbowe, nr rachunków bankowych, dane ewidencyjne i rejestrowe, nr rejestracyjne, nr dowodu osobistego lub paszportu kierowcy, nr prawa jazdy kierowcy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz ubezpieczyciele, firmy transportowe, spedytorzy, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki i podmioty z nami współpracujące.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania obowiązku prawnego Administratora.
 7. Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub ze źródeł powszechnie dostępnych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO,
  • sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,
  • usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
  • przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych może uniemożliwić zawarcie umowy oraz wykonanie usługi.

Our priorities

As a priority in its activities recognize well-trained employees, and continuously improving the quality of services provided.

Logistics services

We offer professional logistics services within the national and international transport.

Our advantages

Improvement of the processes determining the level of safety, to maintain high competence of the employees, the timely provision of services and the continued development of the offer.

Our fleet

Our fleet includes forty silo-semitrailers for transporting loose materials.

Gallery

galeria-01-mini galeria-02-mini galeria-03-mini

About us

We are a transport and forwarding company specializing in the transport of loose materials in Poland and the European Union. We have the required license for domestic and international transport. We have forty silo trailers. The rolling stock is regularly serviced, which is characterized by low failure rate.

We invite you to cooperation!

Career

Currently no job advertisements Wednesday, 13 November 2013 10:46

Certificate

Certificate IFS

Certyfikat GMP+ B4 EN

Contact

Golik Transport Spółka Komandytowa,
Grotniki , ul. Słoneczna 7A
64-140 Włoszakowice

NIP: 697 23 21 203
REGON: 363623843
KRS: 0000599588

Tel.: + 48 693 099 044
Tel./fax: +48 65 5379 444

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Person to contact

Sebastian Golik-owner
Tel.: + 48 693 099 044

Slawomir Olech
Tel.: + 48 693 048 080

Matt Golik
Tel.: + 48 669 632 224

Write to us!

If you are interested or have any questions feel free to contact us!
captcha
Reload